Ceny a mzdy v Senegalu

 Senegal je jedna z nejstabilnějších a nejdemokratičtějších zemí v regionu. Má rozmanitou ekonomiku, která zahrnuje zemědělství, rybolov, těžbu, turismus a služby. V posledních letech zaznamenala země růst HDP kolem 6 % ročně, což je  v subsaharské Africe nadprůměrný výkon. Ekonomický růst byl bohužel přerušen epodemií Covid 19, která vývoj v zemi negativně ovlivnila. 

Jaké jsou tedy ceny a mzdy v Senegalu? Podle Světové banky je průměrný příjem na obyvatele v Senegalu asi 1 500 USD ročně- tedy asi 33 000,-Kč ročně, 2 750,-Kč měsíčně. Například, podle Mezinárodní organizace práce (ILO), je minimální mzda v Senegalu asi 60 000 CFA franků měsíčně, což je asi 100 USD/ 2 200,-Kč. Tato mzda platí pro zaměstnance v průmyslu, stavebnictví a obchodu. Pro zaměstnance v zemědělství a v ostatních službách je minimální mzda nižší, asi 40 000 CFA franků měsíčně, což je asi 67 USD/  1500,-Kč. 

Celou situaci také komplikuje vysoká míra nezaměstnanosti, která je oficiálně kolem 20%, ale ve skutečnosti je mnohem vyšší. Kolem 50% obyvatelstva pracuje v zemědělství a často tedy žijí z toho, co vypěstují a z přebytků, kterou mohou prodat. Zejména pro mladé lidi je často velmi obtížné najít práci.

 Ceny potravin, dopravy a bydlení jsou obecně nižší než v Evropě nebo Severní Americe, ale ne o mnoho. Přestože často panuje předpoklad, že v Africe je levno, není to pravda. Například, běžné jídlo v restauraci stojí 200-250,-Kč, kilo rýže kolem 25 Kč, litr benzínu kolem 30 Kč. 

Přesto, že většina Senegalců žije v pro nás těžko představitelných podmínkách, je jejich země nazývána zemí Terangy- tedy pohostinnosti, která tady má mimořádný význam a je hluboko zakořeněná v senegalské kultuře. Přátelské přivítání je zde zárukou, protože Senegalci lpějí na tradičních hodnotách a úctě k ostatním. Pokud by vás zajímal život běžných lidí například na senegalské vesnici, rádi vás do ní vezmeme a slibujeme, že nebude zklamáni. Tato setkání, která vždy probíhají s úctou a respektem na obou stranách, jsou často přínosem a obohacením pro hosty i hostitele.