České stopy v senegalské přírodě: záchrana Antilopy Derbyho a zimování Čápů černých v Senegalu

Národní parky Bandia a Fathala jsou dvě přírodní rezervace v Senegalu, které hrají důležitou roli v záchraně kriticky ohroženého západního poddruhu antilopy Derbyho. Tato antilopa je jednou z největší a nejkrásnějších antilop na světě a žije na otevřených savanách s hustým porostem. Samci mohou dorůst až 180 cm v kohoutku, samice kolem 150 cm. Hmotnost samců dosahuje 450-907 kg, samic kolem 440kg. Obě pohlaví mají spirálovitě stočené rohy, které jsou u samců mohutnější a dorůstají délky 80-123 cm. V národním parku Niokolo-Koba, kde se nachází poslední volně žijící populace tohoto poddruhu v počtu méně než 200 kusů,  je však vystavena velkému tlaku pytláků a ztrátě přirozeného prostředí.

Proto byl v roce 2000 zahájen záchranný program pod vedením odborníků a studentů z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, který spočívá v odchovu antilop Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala. Z devíti jedinců, kteří byli odchyceni z volné přírody a umístěni do ochranné obory v rezervaci Bandia, se počet těchto zvířat rozrostl na více než šedesát. V rezervaci Fathala byla v roce 2012 otevřena další obora pro antilopy Derbyho, kde se nyní nachází dalších dvacet jedinců.

Cílem programu je nejen zajistit dlouhodobou genetickou a demografickou stabilitu chovných stád, ale také připravit podmínky pro návrat těchto antilop do volné přírody. K tomu je potřeba spolupracovat s místními komunitami, orgány ochrany přírody a dalšími partnery. Rezervace Bandia a Fathala tak představují naději pro jeden úchvatný živočišný druh, který by jinak mohl navždy zmizet.

Další stopou českých biologů v Senegalu je sledování Čápů černých z České republiky, kteří byli v rámci projektu Africká odysea sledováni na své pouti při tahu ptáků. Potvrzení zimoviště našich Čápů černých v západní Africe pomocí satelitního pozorování bylo významným věděckým příspěvkem tohoto projektu. K potvrzení zimování dalších okroužkovaných čápů docházelo i v dalších letech. Čápi černí zimují jednotlivě nebo v malých skupinách na různých místech Senegalu a často se vrací několik let po sobě na stejná místa. Vzdušnou čarou jsou zimoviště vzdálena téměř 5000 km od hnízdišť v České republice. Skutečné migrační trasy jsou samozřejmě delší, například u první pozorované čápice Kristýny mapované satelitem byla trasa 6300 km dlouhá.

Takže až se vydáte do Senegalu, nezapomeňte navštívit alespoň jeden z národních parků Bandia nebo Fathala a podívejte se sami na úžasné Antilopy Derbyho, které se daří zachraňovat  díky česko- senegalské spolupráci.  A navštivte i některou z ptačích rezervací - například lagunu Somone, kde na ploše téměř 700 hektarů hnízdí mnoho ptáků. A kdo ví, třeba uvidíte i Čápa černého :-)