Etnické složení obyvatel Senegalu

Senegal má asi 18 milionů obyvatel, kteří patří k různým etnickým skupinám, z nichž některé mají své kořeny v starověkých říších, které kdysi ovládaly region.

Podle sčítání lidu z roku 2013 tvoří největší etnickou skupinu Wolofové, kteří představují 43,3 % populace. Wolofové jsou původní obyvatelé Senegalu a jejich jazyk wolof je jedním z hlavních jazyků země, který často ovládají i jiná etnika. Wolofové jsou převážně muslimové sunnitského směru a žijí hlavně v západní a severní části Senegalu.

Druhou největší etnickou skupinou jsou Fulbové (nebo také Peulové), kteří tvoří 23,8 % populace. Fulbové jsou pastevci a obchodníci, kteří se rozšířili po celé západní Africe od 11. století. Fulbové jsou také muslimové sunnitského směru a jejich jazyk fulfulde patří k atlantickým jazykům.

Třetí největší etnickou skupinou jsou Sererové, kteří tvoří 14,7 % populace. Sererové jsou zemědělci a rybáři, kteří se usadili v Senegalu kolem 11. století. Sererové mají svůj vlastní jazyk serer a vyznávají tradiční náboženství sérér, které uctívá předky a duchy přírody. Někteří Sererové se však obrátili na islám nebo křesťanství.

Dalšími významnými etnickými skupinami v Senegalu jsou Diolové (5,7 %), Mandinkové (4,6 %), Soninkové (1,1 %) a Evropané (0,2 %). Diolové jsou zemědělci a řemeslníci, kteří žijí v jižní části Senegalu a v sousední Guineji-Bissau. Diolové mají svůj jazyk diola a praktikují tradiční náboženství diola, které klade důraz na harmonii s přírodou. Mandinkové jsou potomci starobylé říše Mali, která ovládala západní Afriku mezi 13. a 17. stoletím. Mandinkové jsou muslimové sunnitského směru a jejich jazyk mandinka patří k mandeckým jazykům. Soninkové jsou obchodníci a zemědělci, kteří pocházejí z první velké říše v západní Africe - Ghany, která existovala mezi 8. a 11. stoletím. Soninkové jsou muslimové sunnitského směru.