Je možné vystudovat v Senegalu vysokou školu?

Ano je, a posledních letech počet vysokoškolských studentů roste a to je pro rozvoj Senegalu jednoznačně dobře.  Vysoké školy v Senegalu jsou součástí vzdělávacího systému, který je ovlivněn francouzským modelem. V zemi je 19 veřejných a 12 soukromých vysokých škol, které nabízejí studijní programy v různých oborech, jako jsou humanitní, přírodní, technické, zdravotnické a umělecké vědy. Vysoké školy jsou pod dohledem Ministerstva vysokého školství, výzkumu a inovací.

Vstup na vysokou školu je podmíněn úspěšným složením bakalářské zkoušky (baccalauréat), která se koná na konci střední školy. Zkouška se skládá z písemné a ústní části a její obtížnost se liší podle oboru studia. Studenti si mohou vybrat mezi čtyřmi hlavními směry: literatura, společenské vědy, přírodní vědy a technika. Zkouška je hodnocena stupnicí od 0 do 20 bodů, přičemž minimální požadavek pro úspěch je 10 bodů.

Studenti, kteří uspějí v bakalářské zkoušce, se mohou ucházet o místo na vysoké škole.

Vysokoškolský systém v Senegalu se skládá ze tří cyklů: licence (bakalář), master (magistr) a doctorat (doktor). Licence trvá tři roky a zahrnuje teoretickou a praktickou výuku v daném oboru. Master trvá dva roky a zaměřuje se na pokročilou specializaci a výzkum. Doctorat trvá tři až pět let a vyžaduje dokončení originální disertační práce pod dohledem profesora. Všechny tyto tituly jsou uznávány na mezinárodní úrovni

 Mezi nejprestižnější vysoké školy v Senegalu patří:

- Univerzita Cheikha Anta Diopa (UCAD) v Dakaru: Jedná se o nejstarší a největší univerzitu v Senegalu, která byla založena v roce 1957. Nabízí širokou škálu oborů od humanitních a společenských věd po přírodní a technické vědy. Studuje zde přes 80 tisíc studentů.

- Univerzita Gastona Bergera (UGB): Tato univerzita byla založena v roce 1990 a nachází se ve městě Saint-Louis, které je historickým centrem senegalské kultury a bývalým hlavním městem francouzské kolonie. Univerzita se zaměřuje na společenské a humanitní vědy, ale také na aplikované vědy a technologie.

- Univerzita Alioune Diopa (UAD): Tato univerzita byla založena v roce 2013 a nachází se ve městě Bambey, asi 120 km od hlavního města Dakaru. Je to jedna z nejnovějších a nejmodernějších univerzit v Senegalu, která se specializuje na zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova.

A kolik stojí studium na vysoké škole? Veřejné vysoké školy jsou obecně levnější než soukromé, ale mají také nižší kvalitu a kapacitu. Soukromé vysoké školy jsou dražší, ale nabízejí lepší vybavení, služby a mezinárodní akreditace.

Podle webu StudyinAfrica.com se roční školné na veřejných vysokých školách pohybuje od 50 do 100 eur, zatímco na soukromých vysokých školách se může vyšplhat až na 3 000 eur.

 Senegal má přibližně 16 milionů obyvatel, z nichž více než polovina je mladší 25 let. Vzdělání je nejdůležitější faktor rozvoje a sociálního pokroku v zemi. Podle Světové banky bylo v roce 2019 v Senegalu studovalo vysokou školu asi 200 tisíc studentů, což představuje 1,3 % celkové populace. Tento počet se v posledních letech zvyšuje díky rostoucí poptávce po vyšším vzdělání a rozšíření nabídky vysokých škol.