Lidé v Senegalu

Senegal je západoafrická země s asi 18 miliony obyvatel. Senegal je známý svou bohatou kulturou, rozmanitostí etnických skupin a přírodními krásami. 

Demografické složení
Senegal má poměrně mladé obyvatelstvo, s průměrným věkem 19 let. Přibližně 43 % obyvatel je mladších než 15 let a pouze 3 % je starších než 65 let. Očekávaná délka života je 67 let pro muže a 70 let pro ženy. Rychlost přirozeného přírůstku je 2,5 % ročně a plodnost je 4,7 dítěte na ženu. Senegal má také vysokou míru urbanizace, s více než polovinou obyvatel žijících ve městech. Největším městem je Dakar, hlavní a nejvýznamnější město země, s více než 3 miliony obyvatel.

Jazyková rozmanitost
Senegal má jeden úřední jazyk, francouzštinu, kterou používá vláda, školství a média. Nicméně, většina obyvatel mluví jedním nebo více z více než 20 místních jazyků, které patří do různých jazykových rodin. Nejrozšířenějším jazykem je wolof, kterým mluví asi 40 % obyvatel a který slouží jako dorozumívací jazyk mezi různými etnickými skupinami. Dalšími běžnými jazyky jsou pulaar, serer, mandinka, soninke a diola. Někteří Senegalci také mluví arabsky nebo anglicky.

Náboženské vyznání
Senegal je převážně muslimská země, s více než 90 % obyvatel hlásících se k islámu. Většina muslimů následuje sunnitskou větev islámu a patří k jedné ze čtyř bratrstev: tidjaniya, mouridiya, qadiriya nebo layeniya. Tyto bratrstva hrají důležitou roli v náboženském i společenském životě Senegalců a mají silný vliv na politiku a ekonomiku země. Kromě muslimů je asi 5 % obyvatel křesťanů, převážně katolíků, a zbytek praktikuje tradiční africká náboženství nebo žádné náboženství.