Ostrov Goreé

Goreé je malý ostrov o rozloze asi 18 hektarů, který se nachází 2 kilometry od hlavního přístavu Dakaru v Senegalu. Podle sčítání lidí v roce 2013 zde žilo 1 680 obyvatel. Goreé je nejmenší a nejméně zalidněnou částí z 19 městských částí Dakaru. Mezi Dakarem a ostrovem jezdí často trajekty, cesta trvá asi 20 minut. 

Ostrov Goreé je památkou UNESCO a byl mezi prvními 12 místy na světě, která byla takto označena už v roce 1978. Jeho jméno je zkreslením jeho původního nizozemského jména Goedereede, což znamená "dobré kotviště".

 Jelikož je téměř bez pitné vody, ostrov nebyl  před příchodem Evropanů osídlen. Portugalci byli prvními, kteří zde kolem roku 1450 postavili malý kamenný kostel a používali pozemek jako hřbitov. Ostrov je nejvíce známý pro svou roli strategického obchodního místa pro transatlantický obchod s otroky. Ostrovem a jeho nejslavnější budovou, Domem otroků, kde se dnes nachází malé muzeum, prošlo podle některých zdrojů asi 20 milionů afrických otroků. A i když skutečný rozsah zapojení Goreé byl zpochybněn historiky, slouží ostrov stále jako symbol atlantického obchodu s otroky.

 Střední Afrika ztratila během prvních let koloniální vlády až jednu třetinu své populace. Z odvlečených lidí až čtvrtina zemřela už cestou. Aby se tento poměr snížil, na loď mohli jen silní jedinci, kteří mohli spíš přežít několikaměsíční cestu v podpalubí. Každý byl zvážen a například u mužů byla stanovena minimální váha 60 kg. Kdo tento limit nesplňoval, byl násilím vykrmen nebo použit na otrocké práce na místě. Dveřmi bez návratu zde potom otroci nastupovali do lodí. 

Otroctví bylo největší deportací v dějinách lidstva. Zasáhlo polovinu celé africké populace. Celkem bylo z Afriky odvlečeno asi 100 miliónů lidí. Někdy se o této hrozné části historie mluví jako o "africkém holokaustu". I proto je partnerem zdejšího muzea také český památník v Terezíně. 

Mezi významné osobnosti, které navštívili Goreé patří například Nelson Mandela, Barack Obama nebo papež Jan Pavel II. Z českých politiků ostrov Goreé navštívil například Václav Klaus.  

Dnes je ostrov Goreé poklidné až romantické místo. Ostrov obsadili umělci, kteří zde nabízejí svá díla. Můžete se také  projít k pevnosti Castel a užít si krásný výhled na Dakar. V barevných uličkách můžete obdivovat koloniální architekturu nebo se posadit do jedné z místních restaurací a vyzkoušet výbornou místní kuchyni.